Śląski Tydzień 2021. Kontur wieży szybowej kopalni. Baner

Śląski Tydzień jest organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach od 2016 r. i już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych. Jego założeniem jest otwarcie przestrzeni do prezentacji szeroko pojętej historii, kultury, sztuki i muzyki Śląska poprzez różnorodne formy aktywności: spotkania autorskie, panele dyskusyjne, warsztaty, wystawy, koncerty. Szczególny nacisk położony jest na promocję literatury, a przez to i gwary. W 2021 roku zapraszamy na 5. Śląski Tydzień, który będzie jubileuszową edycją gliwickiego cyklu. Z tego względu biblioteka zamierza podkreślić jego szczególny charakter poprzez intensyfikację liczby wydarzeń i ich atrakcyjność. Oferta skierowana jest do wszystkich grup odbiorców: od dzieci po seniorów. W dniach od 19 do 28 listopada 2021 roku w programie znajdzie się łącznie 15 wydarzeń.

Podczas 5. Śląskiego Tygodnia odbędą się:

  • spotkania z autorami,
  • spotkanie kulinarne prowadzone przez zaproszonego eksperta,
  • spotkanie filmoznawcze połączone z prezentacją filmu nt. Śląska,
  • wystawa prac lokalnego twórcy połączona z wernisażem,
  • koncert,
  • warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach społecznościowych opublikowany zostanie cykl 4 filmów pt. „W śląskim domu – humor i zwyczaje”, który będzie promowała listopadowe wydarzenia.

LINKI DO FILMÓW: W śląskim domu – humor i zwyczaje:

Działania zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Śląski Tydzień 2021. Plakat zawiera informacje o wydarzeniu

XV. Informacje o wystawie akwareli Grzegorza Chudego

XV – wystawa akwareli Grzegorza Chudego

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17

wernisaż 5 listopada 2021 r., godz. 18.00

wystawa czynna od 5 do 30 listopada 2021 r.

Zapraszamy na jubileuszową wystawę akwarelisty Grzegorza Chudego z okazji 15-lecia pracy twórczej. W Gliwicach będzie można obejrzeć ulubione akwarele autora z jego prywatnej kolekcji. Na śląskim niebie pojawią się luftbany, a między familokami przechadzać się będą beboki. Nie zabraknie też malarskich impresji z podróży artysty. Po raz pierwszy publicznie zostaną zaprezentowane ilustracje do książki Waldemara Cichonia „Bebok, heksa i inksi” ukazujące postaci ze śląskich legend w realiach… PRL-u. W tym roku Grzegorz Chudy rozpoczął współpracę z reporterami z Outriders zatem w gliwickiej bibliotece pojawią akwarelowe pocztówki poświęcone niezwykłym społeczno-ekologicznym inicjatywom z całego świata.

Liczba miejsc ograniczona. W związku z uczestnictwem w wydarzeniu w czasie obowiązywania stanu epidemii wymagane będzie złożenie pisemnego oświadczenia.

Wystawa prezentowana jest w ramach projektu „Śląski Tydzień”, dofinansowanego ze środków MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

FOTORELACJA z wernisażu

RETRANSMISJA wernisażu – You Tube

 

'XV' - Grzegorz Chudy - wystawa. Plakat zawiera informacje o wystawie w ramach projektu Śląskiego Tygodnia 2021

Zbigniew Rokita, spotkanie autorskie. Informacje o spotkaniu w ramach Śląskiego Tygodnia 2021

ZBIGNIEW ROKITA – spotkanie autorskie

Scena Forum, ul. Lipowa 1
19 listopada 2021 r., godz. 18.00

W ramach 5. edycji „Śląskiego Tygodnia” zapraszamy na spotkanie ze Zbigniewem Rokitą – podwójnym laureatem Nagrody Literackiej „Nike” 2021 za książkę „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”.

Zbigniew Rokita  – gliwiczanin, reporter, redaktor, specjalizujący się w problematyce Europy Wschodniej i Górnego Śląska. Autor książek reporterskich: Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku, (nominowanej również do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i nagrody Ambasador Nowej Europy) oraz Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium (na jej podstawie wystawiono spektakl w Teatrze Nowym w Zabrzu). Autor sztuki teatralnej Nikaj – inscenizacja Teatru Zagłębia w reżyserii Roberta Talarczyka.

Spotkanie poprowadzi Małgorzata Lichecka.

Liczba miejsc ograniczona. W związku z uczestnictwem w wydarzeniu w czasie obowiązywania stanu epidemii wymagane będzie złożenie pisemnego oświadczenia.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Śląski Tydzień”, dofinansowanego ze środków MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

FOTORELACJA ze spotkania

LINK DO TRANSMISJI NA YOU TUBE

 

Zbigniew Rokita - spotkanie autorskie. Informacja o spotkaniu w ramach Śląskiego Tygodnia 2021

Śląski Tydzień 2021 - Agata Listoś-Kostrzewa, spotkanie autorskie online. Informacje o spotkaniu w ramach Śląskiego Tygodnia 2021

„Ballada o śpiącym lwie” –  AGATA LISTOŚ-KOSTRZEWA i FILIP SPRINGER – spotkanie autorskie online

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
21 listopada 2021 r., godz. 17.00

https://www.facebook.com/MBPGliwice

W województwie śląskim jest ponad 70 miast, tych mniejszych i tych większych. Tych, które powstały setki lat temu i tych, które zrodziła potrzeba zmian związanych z przemysłem w poprzednim stuleciu. Jednym z nich jest właśnie Bytom. Agata Listoś – Kostrzewa  w swoim literackim debiucie podjęła się stworzenia nietypowej monografii tego miasta. Znajdziemy tu między innymi historię miejsca i ludzi oraz opis rozwoju przemysłu ciężkiego, który znacząco wpłyną zarówno na rozwój Bytomia i na jego współczesne losy.

Rozmowę poprowadzi Filip Springer.

Spotkanie transmitowane będzie na żywo na facebook.com/MBPGliwice

LINK DO TRANSMISJI NA YOU TUBE

Pytania będzie można zadawać w komentarzach pod transmisją.

 

Agata Listoś-Kostrzewa – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiej Szkoły Reportażu. Studiowała też w Laboratorium Reportażu Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła Kurs Kreatywnego Pisania Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Publikowała między innymi w tygodniku „Polityka”, „Gazecie Wyborczej”, miesięczniku „Znak” i magazynie „Non/fiction”.

Filip Springer – pisarz i fotograf. Autor książek poświęconych przestrzeni. Stypendysta Narodowego Centrum Kultury i Fundacji „Herodot” im. Ryszarda Kapuścińskiego. Nominowany do najważniejszych nagród literackich w kraju. Współtwórca festiwalu MiedziankaFest i Szkoły Ekopoetyki przy Instytucie Reportażu w Warszawie.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Śląski Tydzień”, dofinansowanego ze środków MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Agata Listoś-Kostrzewa - spotkanie online. Plakat zawiera informacje o spotkaniu w ramach projektu Śląskiego Tygodnia 2021

Kazimierz Kutz. Informacja o panelu dyskusyjnym w ramach projektu Śląskiego Tygodnia 2021

ŚLĄSK W TWÓRCZOŚCI KAZIMIERZA KUTZA – panel dyskusyjny

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
22 listopada 2021 r., godz. 17.00

W ramach 5. edycji „Śląskiego Tygodnia” zapraszamy na spotkanie poświęcone śląskiej twórczości Kazimierza Kutza. Do rozmowy i wspomnień o wybitnym reżyserze zaprosiliśmy eksperta prof. Andrzeja Gwoździa z Uniwersytetu Śląskiego, Aleksandrę Klich – dziennikarkę i biografkę Kazimierza Kutza, Krzysztofa Kuca – wiceprezesa Fundacji Filmowej Kazimierza Kutza oraz gościa specjalnego – aktora Jerzego Trelę. Spotkanie poprowadzi dr Urszula Biel.

Kazimierz Kutz urodzony w Szopienicach, syn uczestnika powstań śląskich. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Łodzi na Wydziale Reżyserii. Zadebiutował w 1959 roku filmem „Krzyż walecznych”. W ciągu swojej kariery wyreżyserował ponad 20 filmów fabularnych, z czego 6 dotyczyło Górnego Śląska, około 20 spektakli teatru żywego oraz wiele spektakli Teatru Telewizji. Stworzył Zespół Filmowy „Silesia”. Był pierwszym prezesem Śląskiego Towarzystwa Filmowego, wykładowcą na Wydziale Radia i TV w Uniwersytecie Śląskim oraz współorganizatorem I Kongresu Kultury Polskiej w Warszawie. W 1981 roku został internowany. Zajął pierwsze miejsce w plebiscycie na najwybitniejszego Ślązaka XX wieku organizowanego przez Gazetę Wyborczą. Oprócz bycia reżyserem, realizował się także jako pisarz, scenarzysta filmowy, publicysta oraz felietonista. Cechował się niezależnością w osądach oraz niezwykle silną więzią łączącą go ze Śląskiem, czego dowodziło jego zaangażowanie w liczne wydarzenia kulturalne organizowane na Śląsku. Powołał Radę Kultury Województwa Śląskiego oraz wspierał utworzenie niezależnej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Był członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz ZAIKS.

Andrzej Gwóźdź – filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca, niemcoznawca. Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach. Stypendysta m.in. Fundacji im. Alexandra von Humboldta i Fundacji Volkswagena w Niemczech. Autor szeregu publikacji z zakresu medioznawstwa i filmoznawstwa. Prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego; Prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego w latach 2005–2009; inicjator i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

Aleksandra Klich – dziennikarka, autorka książek: Brat Karol, Siostra Wanda, Bez mitów. Portrety ze Śląska, Cały ten Kutz. Biografia niepokorna, Świat musi mieć sens, Artur Rojek. Inaczej. Laureatka śląskiej nagrody Złota Honorowa Lampka Górnicza.

Krzysztof Kuc – wiceprezes Fundacji Filmowej Kazimierza Kutza.

Jerzy Trela – aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, profesor i rektor PWST w Krakowie. Był jednym ze współtwórców Krakowskiego Teatru Scena STU. Jest na stałe związany z Krakowem. Występował w tamtejszym Teatrze Rozmaitości, w Starym Teatrze. Jerzy Trela po raz pierwszy spotkał się z Kazimierzem Kutzem na planie filmu „Sól ziemi czarnej” (1970), a współpraca na planie „Znikąd donikąd” (1975) zaowocowała przyjaźnią między artystami.

Bezpośrednio po spotkaniu zapraszamy na projekcję pierwszej części tryptyku śląskiego „Sól ziemi czarnej” Kazimierza Kutza. Film pokazuje losy siedmiu braci Basistów wplecione w II powstanie śląskie.

Liczba miejsc ograniczona. W związku z uczestnictwem w wydarzeniu w czasie obowiązywania stanu epidemii wymagane będzie złożenie pisemnego oświadczenia.

 

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Śląski Tydzień”, dofinansowanego ze środków MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

FOTORELACJA z panelu dyskusyjnego

YOU TUBE – Link do retransmisji

Kazimierz Kutz. Informacja o panelu dyskusyjnym w ramach projektu Śląskiego Tygodnia 2021

Marta Matyszczak, spotkanie autorskie. Informacje o spotkaniu w ramach Śląskiego Tygodnia 2021

ŚLĄSK W LITERATURZE KRYMINALNEJ – spotkanie z Martą Matyszczak

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
23 listopada 2021 r., godz. 18.00

Zapraszamy na spotkanie z Martą Matyszczak – autorką cyklu komedii kryminalnych „Kryminał pod psem” z detektywem Szymonem Solańskim i kundelkiem Guciem w rolach głównych (najnowszy tom to „Noc na blokowisku”). Chorzowianka z urodzenia, pasjonatka kryminałów z wyboru. Z powodzeniem prowadzi Kawiarenkę Kryminalną, czyli portal poświęcony literaturze gatunkowej. Jest także nauczycielką kreatywnego pisania, autorką scenariuszy fars teatralnych i gier VR. Kocha psy i podróże, szczególnie te tropem powieściowych bohaterów. „Mamy morderstwo w Mikołajkach” to jej najnowsza książka otwierająca serię „Kryminał z pazurem”, w której pierwsze skrzypce gra kotka Burbur.

Podczas spotkania autorka w rozmowie z Marią Olechą-Lisiecką prześledzi główne wątki w kryminałach pisanych o Śląsku i przez śląskich autorów.

Liczba miejsc ograniczona. W związku z uczestnictwem w wydarzeniu w czasie obowiązywania stanu epidemii wymagane będzie złożenie pisemnego oświadczenia.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Śląski Tydzień”, dofinansowanego ze środków MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

FOTORELACJA ze spotkania

YOU TUBE – Link do retransmisji

Informacja o spotkaniu autorskim z Martą Matyszczak w ramach projektu Śląskiego Tygodnia 2021

Remigiusz Rączka - spotkanie. Plakat zawiera informacje o wystawie w ramach projektu Śląskiego Tygodnia 2021

PRZY ŚLĄSKIM STOLE – spotkanie z Remigiuszem Rączką

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
24 listopada 2021 r., godz. 18.00

Zapraszamy na spotkanie z Remigiuszem Rączką – popularnym śląskim kucharzem, znanym z programów telewizyjnych: Rączka gotuje w TVP3 oraz Klasztorne smaki w TVP1. Swoje kulinarne tajniki opisuje również w książkach z cyklu Rączka gotuje na beztydziyń i świynta, Zasmakuj w Sienkiewiczu. Remigiusz Rączka gotuje przysmaki z Sienkiewicza.

Remigiusz Rączka zabierze czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w smakowitą podróż przez śląskie smaki. A jak barwnie potrafi opowiadać śląską godkom, chyba nikogo nie trzeba przekonywać.

 

Po spotkaniu zapraszamy na degustację potraw śląskich przygotowanych przez pracownię szkolną Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka.

Liczba miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odebrania w Bibliotece Centralnej. W związku z uczestnictwem w wydarzeniu w czasie obowiązywania stanu epidemii wymagane będzie złożenie pisemnego oświadczenia.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Śląski Tydzień”, dofinansowanego ze środków MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

FOTORELACJA ze spotkania

YOU TUBE – Link retransmisja

 

Informacja o spotkaniu autorskim Remigiuszem Rączką w ramach projektu Śląskiego Tygodnia 2021

„Ludzie, których powinieneś znać – bo zmienili świat. Dwadzieścia wybitnych postaci z historii Polski” MONIKA KASSNER – spotkanie autorskie

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
2 grudnia 2021 r., godz. 9.00

W ramach 5. edycji „Śląskiego Tygodnia” zapraszamy na spotkanie autorskie dla dzieci z Moniką Kassner.

Historyczka i polonistka, działaczka społeczna, dziennikarka pisząca po śląsku, autorka książek dla dzieci: Zaginione perły księżnej Daisy oraz Ludzie, których powinieneś znać, bo zmienili świat. Dwadzieścia wybitnych postaci z historii Polski; Sprawa Salzmanna. Trup, którego nie było – kryminału retro dla dorosłych oraz artykułów m.in. do kwartalnika „Fabryka Silesia”. W 2017 roku wyróżniona w konkursie na JEDNOAKTÓWKĘ PO ŚLĄSKU i nagrodzona za działalność społeczną przez Sejmik Województwa Śląskiego. Pasjonuje się historią Śląska i średniowiecza, zwłaszcza angielskiego.

Wydarzenie organizowane w ramach projektu „Śląski Tydzień”, dofinansowanego ze środków MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

FOTORELACJA ze spotkania

 

Informacja o spotkaniu autorskim z Moniką Kassner w ramach Śląskiego Tygodnia 2021

„Ludzie, których powinieneś znać – bo zmienili świat. Dwadzieścia wybitnych postaci z historii Polski” MONIKA KASSNER – warsztaty dla dzieci

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
2 grudnia 2021 r., godz. 10.30, 12.00

W ramach 5. edycji „Śląskiego Tygodnia” zapraszamy na warsztaty dla dzieci z Moniką Kassner.

Historyczka i polonistka, działaczka społeczna, dziennikarka pisząca po śląsku, autorka książek dla dzieci: Zaginione perły księżnej Daisy oraz Ludzie, których powinieneś znać, bo zmienili świat. Dwadzieścia wybitnych postaci z historii Polski; Sprawa Salzmanna. Trup, którego nie było – kryminału retro dla dorosłych oraz artykułów m.in. do kwartalnika „Fabryka Silesia”. W 2017 roku wyróżniona w konkursie na JEDNOAKTÓWKĘ PO ŚLĄSKU i nagrodzona za działalność społeczną przez Sejmik Województwa Śląskiego. Pasjonuje się historią Śląska i średniowiecza, zwłaszcza angielskiego.

Wydarzenie organizowane w ramach projektu „Śląski Tydzień”, dofinansowanego ze środków MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

FOTORELACJE z warsztatów

 

Informacja o warsztacie dla dzieci i młodzieży z Moniką Kassner w ramach Śląskiego Tygodnia 2021

Krzikopa, koncert. Informacje o koncercie w ramach Śląskiego Tygodnia 2021

KRZIKOPA – koncert – muzyczne tradycje Górnego Śląska w nowoczesnym brzmieniu

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
26 listopada 2021 r., godz. 18.00

Zespół „Krzikopa” bazuje na starych, ludowych przyśpiewkach i tradycyjnych instrumentach (akordeon, skrzypce) oraz dawnych technikach śpiewu, dodając do tego nowoczesne dźwięki elektroniki oraz post-rockową perkusję. To powoduje, że muzyka ta odżywa i ma szansę znów cieszyć się popularnością jaką miała pierwotnie, co czyni przygodę z Krzikopą unikatową podróżą w czasie i przestrzeni.

Liczba miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odebrania w Bibliotece Centralnej. W związku z uczestnictwem w wydarzeniu w czasie obowiązywania stanu epidemii wymagane będzie złożenie pisemnego oświadczenia.

 

Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu „Śląski Tydzień”, dofinansowanego ze środków MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

FOTORELACJA z koncertu

 

Krzikopa - koncert. Plakat zawiera informacje o koncercie w ramach projektu Śląskiego Tygodnia 2021

Anna Dziewit-Meller, spotkanie autorskie online. Informacje o spotkaniu w ramach Śląskiego Tygodnia 2021

ANNA DZIEWIT-MELLER – spotkanie autorskie online

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
28 listopada 2021 r., godz. 17.00

https://www.facebook.com/MBPGliwice

Anna Dziewit-Meller – pisarka i dziennikarka. Chorzowianka do dziś  przywiązana do rodzinnego Śląska, co znajduje swoje odzwierciedlenie w jej powieściach. W dorobku literackim ma zarówno książki dla dojrzałych czytelników: Od jednego Lucypera, Góra Tajget, Disco, a także książki dla dzieci: Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy i Damy, dziewuchy, dziewczyny. Podróże w spódnicy. Jest stałą felietonistką tygodnika „Polityka”,  współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”, a od 2016 roku prowadzi autorski kanał internetowy bukbuk.pl poświęcony książkom. Jest też redaktor naczelną Grupy Wydawniczej Foksal.

Rozmowę poprowadzi Maria Olecha-Lisiecka.

Spotkanie transmitowane będzie na żywo na facebook.com/MBPGliwice

Pytania będzie można zadawać w komentarzach pod transmisją.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Śląski Tydzień”, dofinansowanego ze środków MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

LINK YOU TUBE – retransmisja

 

Informacja o spotkaniu autorskim z Anną Dziewit-Meller w ramach projektu Śląskiego Tygodnia 2021