KATALOG ELEKTRONICZNY INTEGRO – zawiera informacje o wszystkich zbiorach znajdujących się w całej sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Do korzystania z nich uprawnia aktualne konto czytelnicze.

Katalog elektroniczny jest dostępny:

 • przez Internet na dowolnym komputerze poza biblioteką lub innym urządzeniu mobilnym;
 • w placówkach bibliotecznych przy stanowiskach komputerowych dla czytelników.

ZBIORY MOŻNA PRZESZUKIWAĆ BEZ LOGOWANIA

Do katalogu można się przejść:

Zrzut ekranu

INFORMACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z KATALOGU ELEKTRONICZNEGO INTEGRO

 

1. LOGOWANIE DO KONTA BIBLIOTECZNEGO  

Logowanie do katalogu odbywa się poprzez kliknięcie pola ZALOGUJ oraz wpisanie numeru karty i hasła.

Zrzut ekranu

Zrzut ekranu

 • Numer karty składa się z 8 znaków np. 00012345. Podczas logowania należy go wpisać bez podawania początkowych „0” (od lewej strony).
 • Hasło jest automatycznie tworzone w momencie zapisu do biblioteki lub przy zmianie hasła na prośbę czytelnika zgłoszoną w bibliotece.
 • Hasło powinno zawierać minimum 8 znaków w tym małe i wielkie litery (bez polskich znaków: np. ą, ę, ś) i/lub cyfry.

Przykład: Nr karty: 00012345                                                       Pierwsze logowanie lub zmiana hasła wymaga

Wpisujemy: numer karty: 12345  hasło: 77AAbbCC                utworzenia nowego indywidualnego hasła.

 • Jeśli czytelnik posiada adres e-mail może bezpośrednio z poziomu INTEGRO wysłać prośbę o przypomnienie hasła.

Zrzut ekranuZrzut ekranuZrzut ekranu

 • Po zalogowaniu w zakładce KONTO jest możliwe wyświetlenie: danych osobowych czytelnika, listy dokumentów wypożyczonych, udostępnionych, zarezerwowanych.

Zrzut ekranu

 • Można także ustawić swój ALIAS, czyli alternatywny login, którym można się logować do systemu zamiast numeru karty czytelnika

Zrzut ekranu

 

 • Można sprawdzić historię własnego konta oraz sprawdzić terminy zwrotu wypożyczonych zbiorów

Zrzut ekranuZrzut ekranu

2. PRZEGLĄDANIE, PRZESZUKIWANIE KATALOGU

 • Katalog elektroniczny można przeglądać jako GOŚĆ – użytkownik anonimowy lub CZYTELNIK ZALOGOWANY.
 • Katalog INTEGRO daje możliwość szukania w całym opisie bibliograficznym.

Zrzut ekranu

Zrzut ekranu

 • Wybierając „Wszystkie pola” możemy wyszukiwać dowolny zestaw słów z całego opisu (tytuł, autor, seria, rok wydania, ISBN itd.).
 • Z pól „Autor” i/lub „Tytuł” korzystamy, szukając konkretnej publikacji danego autora lub tytuł.
 • Z pola „Temat” korzystamy poszukując publikacji z danej dziedziny, nie znając autora i/lub tytułu. Wpisujemy interesujące nas hasło, a system podpowiada terminy pokrewne. Możemy skorzystać z tej podpowiedzi lub pozostać przy własnym zapytaniu.
 • Po wybraniu danego trybu wyszukiwania dokumentów i wpisaniu słowa (na przykładzie: historia kultury) wyświetlić się mogą hasła związane, bardziej szczegółowe.

Zrzut ekranu

 • Po kliknięciu SZUKAJ wyświetli się lista dokumentów o danym tytule znajdujących się w zbiorach biblioteki.
 • Listę wyszukiwania można zawęzić poprzez wybranie dowolnej AGENDY, czyli placówki, która dysponuje danymi zbiorami.
 • Z prawej strony każdej filii jest wyświetlona ikonka z liczbą oznaczającą liczbę egzemplarzy znajdujących się w tej konkretnej placówce.

Zrzut ekranu

 • W trybie wyświetlonej listy (poniżej AGEND) można jeszcze wybrać dodatkowe ustawienia, w tym rodzaj przeznaczenia danego dokumentu: wypożyczenie, wolny dostęp itp., który jeszcze ułatwi wyszukiwanie egzemplarzy.

Zrzut ekranu

 • Przeglądanie wyników odbywa się poprzez przewijanie wyniku w dół lub inne formy ustawień, np. wybór konkretnej strony, liczby wyświetlanych rekordów na stronie, czy sortowania wyników.

Zrzut ekranu

 • Wybierając daną pozycję można wyświetlić informacje szczegółowe dotyczące dokumentu, np. położenie dokumentu, status (wolny dostęp, itp.).

Zrzut ekranu

 • Sprawdzenie ADRESU DANEJ FILII jest możliwe po kliknięciu w OZNACZENIE FILII.

Zrzut ekranu

Zrzut ekranu

Podobny sposób postępowania należy zastosować do każdej opcji wyszukiwania.

 

3. REZERWOWANIE ZBIORÓW

 • Rezerwowanie jest dostępne tylko dla ZALOGOWANEGO CZYTELNIKA.
 • Przy wyszukanych egzemplarzach o statusie wypożyczonych widoczna jest ikonka MOŻNA ZAREZERWOWAĆ.

Zrzut ekranu

 • W kolejnym OKNIE wyświetla się wykaz dostępnych dokumentów w filiach.

Zrzut ekranu

 • Jeśli czytelnik jest zainteresowany rezerwacją egzemplarza z konkretnej agendy należy zaznaczyć odpowiednią opcję rezerwacji.
 • Na dole podana jest domyślna data ważności rezerwacji. Można ją samodzielnie zmienić.

Zrzut ekranu

 • Po kliknięciu ZATWIERDŹ otrzymujemy informację pomyślnie przeprowadzonej operacji.

Zrzut ekranu

 • Kliknięcie ikonki REZERWUJ umożliwia wpisanie się na listę oczekujących na dany dokument. W momencie, gdy pojawi się on w bibliotece, system zamówi go na konto pierwszej osoby z listy oczekujących.
 • Na koncie czytelnika w zakładce REZERWACJA można sprawdzić informacje o dokumentach zarezerwowanych. W tym miejscu są dwa dodatkowe klawisze: PRZEDŁUŻENIE REZERWACJI (umożliwia przedłużenie rezerwacji o kolejne dni) oraz REZYGNUJ Z REZERWACJI.
 • W chwili zwrotu zarezerwowanej pozycji do biblioteki czytelnik otrzyma powiadomienie o zamówieniu zrealizowanym. Informacje te są dostępne w zakładce: KONTO > ZAMÓWIONE DOKUMENTY.
 • Pod opisem bibliograficznym umieszczona jest notatka z informacją o realizacji zamówienia i o końcowym terminie odbioru dokumentu (7 dni od daty otrzymania wiadomości elektronicznej).
   

  Jeżeli dokument nie zostanie odebrany w określonym czasie, to zamówienie zostanie anulowane.

4. PROLONGATA TERMINU ZWROTU

 • Poprzez katalog INTEGRO można trzykrotnie dokonać prolongaty, czyli przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów. Ta opcja jest dostępna w oknie: KONTO > PROLONGATY.

Zrzut ekranuZrzut ekranu

 • Prolongata jest możliwa od 7 dnia przed terminem zwrotu – do daty zwrotu włącznie.
 • Szczegóły znajdują się w opcji AKCJA pod nazwą INFORMACJA, dzięki której można wyświetlić wiadomość z terminem od kiedy można dokonać prolongaty.
 • Aby dokonać prolongaty, muszą być spełnione pewne warunki:
   • czytelnik nie dokonał wcześniejszej prolongaty,
   • dokument musi być przeznaczony do wypożyczania,
   • dokument nie został zarezerwowany przez innego czytelnika,
   • dokument lub inne dokumenty wypożyczone nie są przeterminowane,
 • Jeśli powyższe warunki są spełnione opcja PROLONGATY będzie dostępna.

W razie problemów z logowaniem, rezerwacją zbiorów lub prolongatą terminu zwrotu wypożyczonych egzemplarzy bibliotekarze chętnie udzielą pomocy.

 

Korzystając z katalogu poza domem należy pamiętać o WYLOGOWANIU SIĘ.