Od 22 czerwca 2022 roku w Bibliotece Centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach realizowany jest program artystyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Uczestnicy warsztatów, pod okiem doświadczonych animatorów i animatorek, rozwijają swoje talenty, a także rozbudzają twórcze myślenie przez wykorzystywanie różnego rodzaju form sztuki. Obcowanie ze sztuką oraz aktywne tworzenie dzieł sztuki pozwala wyrazić uczucia, emocje, potrzeby i lęki. Jest to doskonały sposób, by poprzez zabawę dzieci mogły lepiej poznać siebie, więcej zrozumieć, a także zrelaksować i wyciszyć się.

 

Program obejmuje:

  • ► Działania twórcze i rozmowę edukacyjną
  • ► Naukę podstawowych słów i zwrotów w języku polskim
  • ► Działania w oparciu o literaturę dla dzieci w języku ukraińskim
  • ► Zabawy ruchowe i parateatralne oraz muzyczne

 

Warsztaty są realizowane w ramach porozumienia z Fundacją Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami INTEGRALIA.

З 22 червня 2022 року в Центральній бібліотеці Міської публічної бібліотеки в Ґлівіце реалізується мистецько-терапевтична програма для дітей та підлітків з України.Учасники семінару під наглядом досвідчених аніматорів зможуть розвинути свої таланти та пробудити творче мислення через використання різноманітних видів і форм мистецтва. Спілкування зі світом мистецтва і активне створення художніх образів дозволяє висловити свої почуття, емоції, потреби та страхи. Це чудовий спосіб для дітей краще пізнати себе, зрозуміти більше, розслабитися і заспокоїтися під час гри.

 

Програма включає:

  • ► Творчі заходи та виховна бесіда
  • ► Вивчення основних слів і фраз польською мовою
  • ► Заняття на основі дитячої літератури українською мовою
  • ► Рухові, паратеатральні та музичні ігри

 

Програма проводяться в рамках угоди з Фондом професійної інтеграції людей з обмеженими можливостями ERGO Hestia Group INTEGRALIA.

Plakat z informacją o programie artystyczno-terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z Ukrainy