Nazwa i logotyp XIII Konkursu na Ekslibris

KOMUNIKAT JURY
XIII Międzynarodowego Konkursu na Ekslibris. Gliwice-Cieszyn. 2022
z dnia 22 września 2022 r.

Na konkurs wpłynęło 870 prac 233 artystów z 35 krajów.

Jury w składzie:

 1. dr hab. KRZYSZTOF MAREK BĄK, prof. UŚ – artysta grafik, dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, prowadzi pracownię Badań nad Ekslibrisem Współczesnym, dyrektor artystyczny Konkursu;
 2. dr hab. ŁUKASZ CYWICKI, prof. UR – artysta grafik, Zakład Grafiki Warsztatowej i Projektowej w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 3. dr hab. MARIUSZ DAŃSKI, prof. UTHRad – artysta grafik, Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu;
 4. dr hab. KATARZYNA HANDZLIK, prof. UŚ – artystka grafik, kieruje Pracownią Sztuki Przedmiotu w Instytucie Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Śląskiego, współprowadzi pracownię Badań nad Ekslibrisem Współczesnym;
 5. STELLA ZABOROWSKA-NAWRATH – Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
 6. BOGNA DOBRAKOWSKA – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

Na przewodniczącego jury wybrało Krzysztofa Marka Bąka.

 

Decyzją Jury:

 1. Zakwalifikowano do wystawy 248 prac wykonanych przez 140 artystów z 32 krajów.
 2. Wykaz artystów, których prace zostały zakwalifikowane do wystawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu: POBIERZ PLIK (PDF, rozmiar 172 kB)

Nagrody otrzymują:

NAGRODY GŁÓWNE

 • I nagroda – 500 Euro  – AKSULAR Fatih, Turcja (za: „Horse”. Ekslibris Fatih Aksular)
 • II nagroda – 300 Euro  – TCHOLAKOVA Maya, Bułgaria (za: Ekslibris Chavdara Georgieva)
 • III nagroda – 200 Euro  – DRIMAYLO Mykhailo, Ukraina (za: Ekslibris Connie Stumpel)

WYRÓŻNIENIA:

 • DAMYANOV-VES Veselin, Bułgaria (za: Ekslibris Stefana Bozhkova)
 • HO  Mingfang, Chiny  (za: Ekslibris)
 • ISHIHARA Kuniko, Japonia (za: Ekslibris Kotomi Kurabayashiego)
 • LÖHMUS Lembit, Estonia (za: Ekslibris Juliety Warman)
 • MEZZETTI Valerio, Włochy (za: Ekslibris Franca Marii Vanniego)
 • WIELGOS Anna, Polska (za: Ekslibris Expiscatibus)

 

Jury ustaliło ponadto, że wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w  listopadzie 2022 r. w sali wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach przy ul. Kościuszki 17.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej organizatora www.biblioteka.gliwice.pl.

Na tym zakończono posiedzenie jury.

 

Kontakt z Organizatorami:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
ul. Kościuszki 17
44-100 Gliwice
tel./fax +48 32 2382510
exlibris@biblioteka.gliwice.pl