Ręka dotyka tableta.

MBP w Gliwicach brała udział w pilotażu programu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Tablety w bibliotece”. Dzięki temu pozyskała trzy iPady, które służą teraz dzieciom i młodzieży podczas zajęć warsztatowych i spotkań literackich. Specjalnie przeszkoleni bibliotekarze twórczo wykorzystują aplikacje do animowania zajęć. Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc do Oddziału dla Dzieci nr 37 (tel. 32 238 10 10).