1. Książki i zbiory specjalne

 

Rok
Książki ogółem
stan na 31 grudnia
Zbiory specjalne
(audiobooki, nagrania muzyczne, filmy, gry planszowe, itp.)
stan na 31 grudnia
2017
430 781
55 119
2018
434 319
53 732
2019
434 412
55 113
2020
435 726
56 217
2021
436 971
57 287

 

2. Działalność kulturalno-oświatowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

Rok
Wydarzenia literackie
Wydarzenia edukacyjne
Wydarzenia plastyczne
Inne
Ogółem
Ogółem
Frekwencja
Ogółem
Frekwencja
Ogółem
Frekwencja
Ogółem
Frekwencja
Ogółem
Frekwencja
2017
716
17 683
596
10 974
362
4 913
575
12 945
2 249
46 515
2018
662
14 624
547
14 922
315
4 008
581
18 554
2 105
52 108
2019
566
15 036
614
12 149
425
5 641
562
25 716
2 167
58 542
2020
ogółem
179
15 562
162
4 165
153
3 366
144
8 224
638
31 317
 stacjonarne
108
4 021
135
2 163
128
1 689
96
2 715
467
10 588
online*
71
11 541
27
2 002
25
1 677
48
5 509
171
20 729
2021
ogółem
281
11 358
173
5 128
182
5 602
310
14 009
946
36 097
stacjonarne
189
6 152
147
3 503
163
4 453
280
10 593
779
24 701
online*
92
5 206
26
1 625
19
1 149
30
3 416
167
11 396
* Frekwencja online oznacza aktywnych odbiorców online
  • Wydarzenia literackie to, np.: spotkania autorskie, konkursy i turnieje, Dyskusyjny Klub Książki, spotkania tzw. głośnego czytania w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”; przedstawienia teatralne
  • Wydarzenia edukacyjne to, np.: warsztaty kodowania; lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży, warsztaty kodowania i zakresu edukacji medialnej, Komputer bez barie – zajęcia dla seniorów, nauka języków obcych, konkursy
  • Wydarzenia plastyczne to, np.: warsztaty artystyczne, plastyczne i rękodzieła, konkursy, zajęcia dla dzieci w czasie ferii i wakacji,
  • Wydarzenia inne to, np.: wystawy, wernisaże, bale karnawałowe; koncerty; turnieje szachowe; zajęcia w okresie ferii i wakacji; Noc w bibliotece; imprezy plenerowe, itp.

 

3. Czytelnicy, odwiedziny i wypożyczenia zbiorów z Miejskiej Biblioteki Publicznej

Rok
Czytelnicy
zarejestrowani w danym roku
Odwiedziny
w wypożyczalniach i czytelniach
Liczba wypożyczonych i udostępnionych zbiorów
na zewnątrz i na miejscu
2017
46 801
445 244
899 583
2018
52 460
457 228
861 364
2019
52 689
465 891
839 247*
2020
39 198
276 891
709 011*
2021
37 533
291 786
776 957*
* w tym wypożyczenia ebooków