Informacja o wystawie pokonkursowej na ekslibris

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
18 listopada 2022 – 5 stycznia 2023 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zaprasza na wystawę pokonkursową XIII Międzynarodowego Konkursu Graficznego na Ekslibris. Gliwice – Cieszyn 2022. Konkurs ma charakter cykliczny i począwszy od roku 1995 odbywa się co dwa lata.
Organizatorem tegorocznej edycji są Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Celem Konkursu jest przegląd i prezentacja osiągnięć w dziedzinie ekslibrisu, zarówno w zakresie klasycznych metod graficznych, jak i z uwzględnieniem nowych technologii.

W tegorocznej edycji zgłoszono 870 prac 233 artystów z 35 krajów.

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace nagrodzone i wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy.
Łącznie można obejrzeć 248 ekslibrisów wykonanych przez 140 autorów z 32 krajów.

DO POBRANIA:

——————-

Exhibition: November 18th 2022 – January 5th 2023

The Municipal Public Library in Gliwice invites you to the post-competition exhibition of the 13th International Graphics Competition for Exlibris. Gliwice – Cieszyn 2022. The competition is cyclical and since 1995 it has been held every two years.
This year’s edition is organized by the Municipal Public Library in Gliwice and the University of Silesia in Katowice. The aim of the Competition is to review and present achievements in the field of bookplates, both in the field of classic graphic methods and new technologies.

In this year 870 works by 233 artists from 35 countries were submitted.

The exhibition will present awarded and distinguished works as well as those qualified for the exhibition. In total, you can see 248 bookplates made by 140 authors from 32 countries.

TO DOWNLOAD: