Biblioteka gromadzi zbiory ze szczególnym uwzględnieniem:

  • literatury pięknej klasycznej i współczesnej
  • wydawnictw informacyjnych
  • encyklopedii
  • słowników
  • kompendiów wiedzy
  • lektur szkolnych
  • książek w językach obcych

Książki można wypożyczyć lub skorzystać z nich w czytelniach. We wszystkich wypożyczalniach czytelnicy mają wolny dostęp do półek, co umożliwia samodzielny wybór literatury i bezpośredni kontakt z książkami.

Każda osoba może zaproponować książkę do zakupienia przez Bibliotekę – wystarczy wypełnić formularz poniżej.